10 Redenen Waarom ik Blij Ben dat de Bijbel Door God Geïnspireerd Is

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over The Bible
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: 10 Reasons Why I Am Thankful for the God-Breathed Bible

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over The Bible
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Marijke van Veelen

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


1. De Bijbel doet geloof ontwaken, de bron van alle gehoorzaamheid.

Dus door te luisteren komt men tot geloof, en wat men hoort is de verkondiging van Christus. (Romeinen 10:17)

2. De Bijbel bevrijdt mensen van zonde.

U zult de waarheid kennen, en de waarheid zal u bevrijden. (Johannes 8:32)

3. De Bijbel bevrijdt mensen van Satan.

Een dienaar van de Heer moet geen ruzie maken, maar voor iedereen vriendelijk zijn; hij moet een goede leraar zijn en een verdraagzaam mens, en zijn tegenstanders zachtmoedig terechtwijzen. Dan brengt de Heer hen misschien tot inkeer, zodat zij de waarheid leren kennen en ontsnappen uit de valstrik van de duivel, die hen levend gevangen heeft genomen en hen dwingt zijn wil te doen. (2 Timoteüs 2:24-26)

4. De Bijbel heiligt mensen.

Heilig hen dan door de waarheid. Uw woord is de waarheid. (Johannes 17:17)

5. De Bijbel bevrijdt mensen van verderf en geeft ze een goddelijke natuur.

Zijn goddelijke macht heeft ons alles geschonken wat nodig is voor een vroom leven, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn majesteit en wonderbaarlijke kracht. Hiermee zijn ons kostbare, rijke beloften gedaan, opdat u zou ontkomen aan het verderf dat de wereld beheerst als gevolg van de begeerte, en opdat u deel zou krijgen aan de goddelijke natuur. (2 Petrus 1:3-4)

6. De Bijbel is vol van liefde.

En ik bid dat uw liefde blijft groeien door inzicht en fijnzinnigheid. (Filippenzen 1:9) Het doel van je opdracht is de liefde die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. (1Timoteüs 1:5) 7.

7. De Bijbel redt.

Neem je in acht, houd je aan de leer en blijf dat doen; dan red je zowel jezelf als hen die naar je luisteren. (1 Timoteüs 4:16)

Daarom verklaar ik hier op deze dag dat ik voor niemands ondergang verantwoordelijk ben; ik heb immers mijn uiterste best gedaan om u vertrouwd te maken met Gods wil. (Handelingen 20:26-27)

Ze zullen verloren gaan, want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard. (2 Tessalonicenzen 2:10)

8. De Bijbel geeft vreugde.

Dit zeg ik tegen jullie om je mijn vreugde te geven, dan zal je vreugde volkomen zijn. (Johannes 15:11)

9. De Bijbel maakt de Heer bekend.

In de jaren daarna bleef de HEER in Silo verschijnen. Hij maakte zich daar aan Samuel bekend door het woord tot hem te richten. (1 Samuel 3:21)

10. Daarom is de Bijbel het fundament van mijn vreugdevolle thuis en mijn leven en mijn bediening en mijn hoop op eeuwig leven met God.