Advies aan dominees: Hoe uw mensen helpen om meer voldoening in God te vinden

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Pastorale Ministerie
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Advice to Pastors: How to Help Your People Be More Satisfied in God

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Pastorale Ministerie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English). 1. Houd van God met heel uw hart, ziel, geest en kracht in de nabijheid van andere mensen. Het is besmettelijk.
 2. Houd van andere mensen vanuit de kracht van Gods genade. Dat wil zeggen, laat hen in de wijze waarop u van hen houdt, de pracht van Christus zien, die komt via zijn liefde voor hen.
 3. Vertel verhalen over zij die in de ban waren van de pracht en de glorie van God. Het schijnt dat waargebeurde verhalen over menselijke ervaringen met de waarde van God de bewustwording stimuleren.
 4. Beschrijf Gods waarde – zijn schat – in uitbundige bewoordingen.
 5. Leer de mensen hoe te bidden voor de omvorming van hun eigen harten, waarmee bedoeld wordt, leer hen te bidden met de psalmschrijvers: “Neig mijn hart naar uw richtlijnen en niet naar winstbejag.”1
 6. Geef voor de mensen vorm aan uitgebreide overdenking en bezinning op het woord van God. De meeste mensen weten niet hoe ze een woord, zinsdeel of hele zin uit de schrift moeten opvatten, breng het onder hun aandacht en laat hen er keer op keer aan denken, kijk er vanuit verschillende invalshoeken naar en stel er veel vragen over, pas het toe op verschillende aspecten van hun levens en bedenk analogieën waar ze over na kunnen denken. En het is precies tijdens deze overpeinzing dat de sappen uit de vruchten neer beginnen te sijpelen en de smaakpapillen van de ziel beginnen te prikkelen.
 7. Laat de mensen zien hoe je bepaalde specifieke beloftes met genot als thema, in de Bijbel kunt vinden. Als Paulus zegt in Romeinen 15:13: “Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al vervullen met vreugde en vrede …”, wijst hij erop dat vreugde en vrede verrijzen als we vertrouwen op Gods kostbare en zeer grote beloftes. Dus mensen moeten meer gericht zoeken naar beloftes, deze in het geheugen vasthouden en er regelmatig bij stil staan gedurende de dag.
 8. Bid voor uw mensen opdat hun harten verzachten, teder worden en meer ontvankelijk voor de pracht van Christus.
 9. Help uw mensen om de televisie uit te doen. Weinig dingen in onze cultuur stompen geestelijk meer af dan de televisie. Zelfs de zogenaamde “goede” shows zijn grotendeels banaal, bekrompen en alles anders dan bevorderend voor een rijk, diep vermogen om vreugde in God te vinden. En als je dat voegt bij het bombardement aan suggestieve reclame waarmee bijna elk programma gepaard gaat, verbaast het mij niets dat zoveel van onze belijdende Christenen spiritueel niet in staat zijn om hoge gedachten en diepe emoties te ervaren.
 10. Wijs de mensen op biografisch werk dat op God is gericht. De worstelingen en de overwinningen van Christenen die de glorie en grootsheid van God hebben gekend, zijn zeer boeiend en bewustmakend.
 11. Laat de mensen zien hoe ze hun vreugde in gewone dingen om kunnen zetten in vreugde in God. Hier is wat ik bedoel. Zelfs de meest vreugdeloze personen schijnen één of twee dingen in het leven te hebben, die hen blij maken. Dat zou hun familie kunnen zijn. Dat zou de nachtelijke hemel boven het noordelijk woud kunnen zijn. Dat zou vissen kunnen zijn. Help hen bij de omzetting, dus neem in hun zielen die muziekregel genoemd “vreugde”, en schaal deze op van het natuurlijke naar het bovennatuurlijke door een getuigenis van het geloof in God als degene die deze familie, de nachtelijke hemel of de vissen geschapen heeft. Help hen in te zien dat al die dingen die echt aangenaam zijn in deze wereld, die vreugde in het hart laten ontwaken, giften zijn van God en weerspiegelingen van zijn karakter en zijn goedheid. Als zij in staat zijn om blij te worden van gewone dingen dan kunnen ze via de genade van de Heilige Geest deze vreugde omzetten in een hogere sleutel en op deze manier de vreugde in God ontdekken.
 12. Roep de mensen op tot bekentenis en berouw van heersende zondes die hen zich vals laten voelen en ware genegenheid voor God blokkeren.
 13. Laat hen de noodzakelijkheid en waarde van lijden in het Christelijk leven inzien en dat het niets voorstelt in vergelijking met de nog te onthullen glorie.

Dit is een greep uit de scala van dingen die uw mensen zouden kunnen helpen.

Ik vindt dat de meest nuttige dingen komen van gewoon je eigen ziel bezoeken en door dat wat de vreugde van God in je doet ontvlammen, te delen met anderen.

Gezegend zij u bij het uitvoeren van de grote verloskundige taak waarbij u de vreugde in God ter wereld brengt in uw gemeente.


Noot van de vertaler

1Psalmen 119:36 / Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)