Als God almachtig is, waarom dan nog bidden? (deel 5)

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door R.C. Sproul
Auteur Index
More Over Gebed
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: If God Is Sovereign, Why Pray? (pt. 5)

© Ligonier Ministries

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door R.C. Sproul Over Gebed
Hoofdstuk 0 van het boek Als God almachtig is, waarom dan nog bidden? (deel 5)

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Beloftes in hun context houden

Op dit punt moet ik een waarschuwing geven. Vandaag de dag hebben veel mensen de kracht van het bidden herontdekt. Dat is een goede zaak; er is niets spannender in het christelijk leven dan gericht bidden, om een wens te uiten, om een vraag of verzoek te doen aan God, en Hem daarna dat verzoek gericht en eenduidig te zien beantwoorden. Het is geweldig om te krijgen waar je om bad, maar de toegevoegde waarde is dat we de zekerheid krijgen dat God onze gebeden hoort en verhoort. Sommigen, echter, gaan daarin heel ver en trekken de conclusie dat bidden een soort toverstaf is en dat als we bidden op de juiste toon, op de juiste manier, met de juiste uitdrukkingen en in de juiste houding, God verplicht is te antwoorden. Het idee lijkt te zijn dat wij de capaciteit hebben om God de Almachtige te dwingen voor ons te doen wat wij willen dat Hij doet, maar God is geen hemelse loopjongen die op komt draven elke keer als we op de knop drukken en die erop wacht om ons te dienen ongeacht wat we vragen.

U zou kunnen inbrengen dat de Bijbel lijkt te zeggen dat God bereid is ons vrijwel alles te geven waar we om vragen. Mogelijk is het u opgevallen dat Jezus zei: “Vraag en er zal je gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan” (Mattheus 7:7)1. Misschien herinnert u zich nog dat Jezus zei: “Alles waar jullie in gebed om vragen zul je ontvangen, als je maar gelooft” (Mattheus 21:22). Het kan u zelfs zijn opgevallen dat Hij zei: “Ik verzeker het jullie nogmaals: als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen, wat het ook is, dan zal mijn Vader in de hemel het voor hen laten gebeuren” (Mattheus 18:19).

We moeten zeer omzichtig omgaan met deze verzen, ervoor zorgen dat ze binnen de context worden geïnterpreteerd. Stelt u zich eens voor – veel mensen zien graag dat er een middel tegen kanker komt. Ik ben er zeker van dat ik ten minste een paar mensen kan vinden, die hiermee met mij instemmen, dus als twee of drie van ons samenkomen en het met elkaar eens zijn dat een middel tegen kanker goed zou zijn, en we er samen om bidden, zou God dan verplicht zijn te antwoorden?

Jezus zie heel duidelijk: “Als twee van jullie hier op aarde eensgezind om iets vragen … dan zal … het … gebeuren,” maar Hij plaatste deze opmerking in de context van een grote hoeveelheid informatie over authentieke gebeden, die Hij al aan Zijn discipelen had verstrekt. We kunnen niet gewoon een tekst nemen en daar een vers uitpikken zonder bestudering van alle kwalificaties die de Heer gaf in Zijn volledige leer van het gebed. Wanneer je dat toch doet, eindig je met een fabelachtige kijk op de zaak.

Een van de redenen dat we neigen bijgelovig te worden en er goddeloze praktijken op na te houden is dat we schepselen van de tijd zijn. Als gevolg van dat feit zijn we onrustig. We weten niet wat de dag van morgen zal brengen. Mijn eerste gebed als kind was: “Nu ik ga liggen om te slapen, bid ik de Heer om mijn ziel te behoeden. Mocht ik sterven voordat ik ontwaak, bid ik de Heer om mijn ziel te nemen.” Die laatste zin gaf mij altijd de rillingen, het deel over dood gaan voordat ik wakker word. Ik wist niet of ik zou sterven voordat ik wakker zou worden. Eigenlijk is er sindsdien niet veel verandert. Ik weet niet wat deze middag mij in mijn leven zal brengen. Ik weet niet wat morgen, volgende week of volgend jaar zullen brengen in mijn leven, en u weet dat ook niet. We leven altijd op de rand van de eeuwigheid, als eindige schepselen. En dat brengt onrust in onze zielen teweeg.

Is het niet interessant dat een van de meest lucratieve zaken van de Verenigde Staten van Amerika in de eenentwintigste eeuw, een tijd van grote educatieve vooruitgang, een periode van explosieve kennistoename, het beoefenen van astrologie blijkt te zijn. Vaak heb ik gezegd, ik kan mijn seminariumstudenten vragen om de twaalf stammen van Israël te noemen en mag blij zijn wanneer ze er acht of negen kunnen opsommen. Maar ik kan hen de twaalf tekens van de dierenriem vragen, en bijna allen van hen, als je ze voldoende tijd geeft, kunnen alle twaalf opnoemen. Ik denk niet dat dit betekent dat ze de astrologie meer aanhangen dan de Bijbelse historie maar het is een indicatie dat astrologie een wijd verbreid fenomeen is in onze cultuur. Waarom? Omdat we de toekomst willen weten.

Dat is niet waarover leven in christelijk vertrouwen gaat. Mijn dag van morgen en uw dagen van morgen liggen in de handen van God. We leggen onze verzoeken aan Hem voor en vertrouwen onze dagen van morgen toe aan Zijn almacht. Ik ben blij dat mijn toekomst niet in de handen van de sterren ligt of in die van waarzeggers. Integendeel, mijn toekomst ligt in de handen van de wil van de almachtige God.


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)