Apart gezet om te Sterven en te Leven

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door Burk Parsons
Auteur Index
More Over Heiligmaking en Groei
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Set Apart to Die and to Live

© Ligonier Ministries

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door Burk Parsons Over Heiligmaking en Groei
Een deel van de Tabletalk-serie

Vertaling door Rita Renfrum

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Wanneer Christus een mens roept, vraagt Hij hem te komen en te sterven. “Dietrich Bonhoeffer was ongeveer dertig jaar oud toen hij deze woorden opschreef in zijn klassieker The Cost of Discipleship. Acht jaar later werd hij geëxecuteerd wegens misdaden tegen het Derde Rijk. De gevangenisarts die getuige was van Bonhoeffer’s executie, schreef: “In de bijna vijftig jaar dat ik als arts heb gewerkt, heb ik bijna nooit een mens zo volledig onderworpen aan de wil van God zien sterven.“ De woorden van de arts hadden geen beter passende beschrijving kunnen geven van niet alleen de manier waarop Bonhoeffer zich bij het sterven aan God overgaf, maar ook van de manier waarop hij zich bij zijn leven aan God overgaf. Zowel in zijn leven als in zijn dood begreep Bonhoeffer een cruciale waarheid: Om apart gezet te worden voor God is apart gezet worden om te sterven, dood te zijn voor de zonde, voor het eigen ik en voor het leven zelf – om dagelijks ons kruis op te pakken en te leven voor Christus en de ware vrijheid te omarmen die alleen komt wanneer Christus iemand roept om te sterven en overvloedig in Hem te leven.

Heiligmaking is een uiterst eenvoudige Bijbelse doctrine, toch is zij wellicht de moeilijkste doctrine om te begrijpen. In één opzicht is heiligmaking net zo eenvoudig als het begrijpen van de Bijbelse taal van apart gezet, toegewijd of heilig te zijn. In ander opzicht is zij net zo veelomvattend als het toepassen van de Heilige Schrift op alles in het leven en in de aanbidding. De Westminster Assembly voorzag ons van een bruikbaardere en beknoptere uitleg van heiligmaking (WSC 35), toch resten er nog vragen over de precieze aard van Gods werk en ons werk in het door de Heilige Geest doorwrochte werk van heiligmaking. Alleen door genade, alleen door geloof en alleen omwille van Christus zijn wij positioneel geheiligd en toch, op de een of andere mysterieuze manier heeft God ervoor gekozen om soeverein in ons, door ons en met ons te werken om ons door Zijn vrije genade aanhoudend te heiligen door berouw, geloof en gehoorzaamheid opdat we steeds meer zullen sterven voor de zonde en zullen leven voor de rechtvaardigheid.

Echter, hoewel er een zekere mate van mysterie kan bestaan met betrekking tot de manier waarop wij in heiligheid geheiligd zijn, zonder welke niemand de Heer zal zien, weten wij wel dit : onze heiliging is gevestigd op Hem die geen zonde kende maar die tot zonde werd en voor ons stierf zodat we in Hem konden sterven en voor Hem konden leven opdat wij met Hem kunnen regeren zonder de macht of de aanwezigheid van zonde in ons. Pas dan zal ons gelaat onze oprechte en onafgebroken voldoening laten zien in De Ene die ons gezegd heeft om te komen en te sterven en in Hem te leven.