De overvloed van Pasen

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Glorification (Resurrection of the Body)
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Overflow of Easter

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Glorification (Resurrection of the Body)
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Een complete theologie over de wederopstanding in één hoofdstuk

1 Korintiërs 151

1. Christus stierf voor ons en herrees.

Volgens de Schriften stierf Christus voor onze zonden, en … werd Hij begraven, en … werd Hij volgens de Schriften op de derde dag opgewekt. (3-4)

2. Hij bekrachtigde zijn wederopstanding met een grote publieke verschijning.

Daarna is Hij verschenen aan meer dan vijfhonderd broeders en zusters tegelijk, van wie er enkele gestorven zijn, maar de meesten nu nog leven. (6)

3. Omdat Christus is opgewekt, zijn we geen gevangenen van onze zonden meer.

Maar als Christus niet is opgewekt, is uw geloof nutteloos, bent u nog een gevangene van uw zonden. (17)

4. Omdat Christus is opgewekt, zijn onze geteisterde levens niet beklagenswaardig.

Als wij alleen voor dit leven op Christus hopen, zijn wij de beklagenswaardigste mensen die er zijn. (19)

5. Wij die vertrouwen op Christus, zullen uit de dood worden opgewekt tijdens Christus’ wederkomst.

Zoals allen [die zijn nageslacht zijn] sterven in Adam, zo zullen allen [die zijn nageslacht zijn] ook tot leven komen in Christus. Maar ieder op de voor hem bepaalde tijd: Christus als eerste en daarna, wanneer Hij komt, zij die Hem toebehoren. (22-23)

6. Christus heerst nu onoverwinnelijk over het universum.

Want Hij moet koning zijn totdat ‘Hij alle vijanden aan zijn voeten heeft gelegd’. De laatste vijand die vernietigd wordt is de dood. (25-26)

7. Ons herrezen lichaam zal onvergankelijk, schitterend, krachtig en geestelijk zijn.

Wat in vergankelijke vorm [ons lichaam] wordt gezaaid, wordt in onvergankelijke vorm opgewekt, wat onaanzienlijk en zwak is wanneer het wordt gezaaid, wordt met schittering en kracht opgewekt. Er wordt een aards lichaam gezaaid, maar een geestelijk lichaam opgewekt. (42-44)

8. Leven of dood, ons zullen ogenblikkelijk nieuwe lichamen gegeven worden bij Christus’ wederkomst.

Ik zal u een goddelijk geheim onthullen: wij zullen niet allemaal eerst sterven - toch zullen wij allemaal veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. (51-52)

9. Dood heeft nu geen angel en zal verslonden worden in de overwinning.

En wanneer dit vergankelijke lichaam is bekleed met het onvergankelijke, dit sterfelijke met het onsterfelijke, zal wat geschreven staat in vervulling gaan: ‘De dood is verslonden en overwonnen. Dood, waar is je overwinning? Dood, waar is je angel?’ (54-55)

10. Christus leed vanwege de zonde en vervulde de wet voor ons.

De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de wet. Maar laten we God danken, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. (56-57)

11. Verricht daarom grote hoeveelheden Christus-vererend werk want niets daarvan is tevergeefs.

Kortom, geliefde broeders en zusters, wees standvastig en onwankelbaar en zet u altijd volledig in voor het werk van de Heer in het besef dat de inspanningen die u voor de Heer verricht, nooit tevergeefs zijn. (58)

Ervan houdend om te leven in de hoop met hem opgewekt te zijn.

Predikant John


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)