De strijd tegen de zonde

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door Ligonier Ministries Staff
Auteur Index
More Over Verblijvende Zonde
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: The Struggle Against Sin

© Ligonier Ministries

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door Ligonier Ministries Staff Over Verblijvende Zonde
Een deel van de Tabletalk-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).“U hebt in uw strijd tegen de zonde uw leven nog niet op het spel gezet.” (Hebreeën 12:4)1.

- Hebreeën 12:4

In Hebreeën 12:1-3 zien we dat het christelijk leven vergleken wordt met een wedstrijd. Een atletisch wedstrijd moet gelopen worden met volharding opdat deelnemers niet verslappen en opgeven voordat ze de finishlijn bereiken. Het geloofsleven moet op vergelijkbare wijze geleefd worden. Zoals een renner die zware kleding moet afwerpen om goed te kunnen rennen, zo moeten wij de zonde waarin we steeds weer verstrikt raken, aan de kant gooien (vers 1). Net als de renner die de race loopt voor de prijs, moeten we de blik gericht houden op onze prijs, de Heer Jezus Christus, zodat we gemotiveerd zullen zijn om de race helemaal uit te lopen (verzen 2-3).

In de passage van vandaag verschuift de metafoor voor het christenleven van een hardloop- naar een bokswedstrijd. De oorspronkelijke doelgroep van de brief heeft tegen de zonde gevochten en had het gevoel dat hun strijd te zwaar was om vol te houden. Maar de auteur herinnerde hen eraan dat het allemaal nog veel erger had kunnen zijn. Want deze lezers hadden nog niet hun leven op het spel gezet in de strijd tegen de zonde (vers 4).

We moeten onszelf de vraag stellen wat de auteur bedoelt met deze opmerking. Welke zonde wordt hier bestreden? John Owen zegt dat de zonde waartegen we strijden uit twee soorten kan bestaan: ofwel het is zonde in onszelf ofwel het is zonde buiten onszelf in anderen, vijanden die demonen zijn en soms kunnen ook andere mensen dat zijn. We moeten daarom strijden tegen zowel onze eigen zonde als tegen andermans acties die ons kunnen verleiden om Christus de rug toe te keren.

Het volk van God is constant in oorlog met de machten van de duisternis. Wij moeten de vijanden van God trotseren of ze nou kwade autoriteiten, buren of vrienden zijn die een hekel hebben aan Christus. Al die vijanden zweren met elkaar samen opdat wij onze geloofsovertuiging opgeven. Zij allen zoeken hoe ze ons bij Christus weg kunnen trekken.

Deze vijanden effectief trotseren betekent dat we op God vertrouwen wat er ook gebeurt. Het betekent dat we weerstand bieden aan de drang om Christus te verlaten ten gunste van comfort en materiële veiligheid. Het betekent dat we bekennen christen te zijn ook al brengt het ons financieel verlies, verlatenheid of, in extreme gevallen, de dood.

De oorspronkelijke doelgroep van Hebreeën heeft deze tegenstanders met kracht bevochten (10:32-34). Ze struikelden even en hadden aanmoediging nodig om door te gaan. Ze moesten loyale soldaten blijven want zoals John Calvin schreef: “Christus zal geen ontslagen soldaten hebben maar [alleen] zij die de dood zelf hebben overwonnen.”

Coram Deo2

Ieder van ons moet ten strijde trekken tegen de vijanden die proberen ons bij Christus weg te trekken. Wij zijn altijd geneigd om toe te geven aan dingen die Christus haat. Vraag God bij het bidden om u weg te houden van de bezwijking voor verleiding, en als u voortdurend toegeeft aan een bepaalde zonde, om te voorkomen dat u in verleidelijke situaties komt totdat u sterk genoeg bent om die te weerstaan.

Passages voor verdere bestudering

Psalm 106:36
Spreuken 4:14-15
1 Corinthiërs 10:13
Efeziërs 6:10-18


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)
2 Latijn voor ‘onder God’ of ‘in de nabijheid van God’