Drie geschenken die we nodig hebben maar haten te krijgen

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door Christina Fox
Auteur Index
More Over Lijden
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Three Gifts We Need, But Hate to Receive

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door Christina Fox Over Lijden

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Voorafgaand aan elk verjaardagsfeest of aan de jaarlijkse chaos van kerstochtend, bereid ik mijn kinderen voor op wat ze moeten zeggen als ze een cadeau openmaken. Ik zeg hen dat wat ze ook openmaken – of het iets is wat ze leuk vinden of niet – ze horen te glimlachen en “Dank u wel” te zeggen tegen de gever.

Hoe oud we ook mogen zijn, het is altijd leuk om een geschenk te krijgen. Maar als volwassenen weten we dat hoewel iets aan de buitenkant prachtig is verpakt, het kan zijn dat het aan de binnenkant niets voorstelt. Terwijl andere geschenken, zoals die door onze kinderen worden ingepakt, er verkreukeld, geknikt en versleten uitzien maar toch de liefste en prachtigste knutselcreaties bevatten.

God geeft ons als zijn geadopteerde kinderen veel geschenken. Onze redding is een geschenk van Gods genade, die we elke dag hoog waarderen en vieren. Het is nooit bitter. Maar redding is niet het enige wat God ons schenkt. Hij begunstigt ons ook in onze heiliging. Het is een geschenk dat vaak niet verpakt is met een mooie strik. Soms is dat geschenk er een die we behandelen als een ongewenste kersttrui of een goedbedoelde vruchtencake. Misschien herkennen we niet eens dat om een geschenk gaat.

Totdat we beter kijken.

Hier volgen een paar van die geschenken die we geneigd zijn over het hoofd te zien, maar zouden moeten waarderen net als al die andere:

1. Het geschenk van obstakels

Daarom zal Ik haar met een doornhaag de weg versperren, met een muur zal Ik haar insluiten, zodat ze niet meer op pad kan gaan. Als ze dan achter haar minnaars aan wil gaan kan ze hen niet bereiken; ze zoekt maar kan hen niet vinden. Dan zal ze zeggen: ‘Ik ga terug naar mijn man, want toen had ik het beter dan nu.’ (Hosea 2:8-9)1

God heeft het hier over zijn eigenzinnige Bruid, Israël, die haar Man verliet zoekend naar valse minnaars en nepgoden. Zoals we weten stuurde God haar weg in gevangenschap. Het was een genadevolle daad zodat ze berouw zou hebben en terug zou keren naar haar ware liefde.

Net als de Israëlieten hebben ook wij eigenzinnige harten. We lopen achter idolen en valse minnaars aan. We jagen belevenissen, spullen en tijdelijk plezier na waarvan wij denken dat die onze behoeftes zullen bevredigen. We zoeken onze zingeving, hoop en vreugde meer in geschapen dingen dan in de Schepper. Hoewel we geen afgoden gemaakt van hout of steen aanbidden, verafgoden we geld, familie, werk, succes, comfort en macht. Genadevol legt God ons vaak hindernissen op ons pad om het onze manier van doen moeilijk te maken. Dat zijn geen vormen van afstraffing maar de discipline van een liefhebbende Vader. Deze hindernissen zijn bedoeld om ons tegen te houden, in liefde, zodat we berouw krijgen en terugkomen bij hem thuis.

Zo’n hindernis kan de verwijdering van de verafgode dingen zijn. Het kunnen belemmeringen voor onze plannen zijn. Het kunnen conflicten en omstandigheden zijn die ons afremmen. Vaak zien we deze hindernissen niet als daden van Gods genade en in de plaats daarvan reageren we gefrustreerd of kwaad. We kunnen zelfs Gods goedheid gaan betwijfelen. Mogelijk jagen we onze idolen nog meer na. Maar God is er niet tevreden mee om ons te laten zoals we zijn. Hij gaat aan achter degenen van wie hij houdt en zal alles wat nodig is doen, welk obstakel maar nodig is erbij halen, om ons terug te brengen naar waar we horen.

2. Het geschenk van het lijden

Paulus zegt: “Aan u is de genade geschonken niet alleen in Christus te geloven, maar ook omwille van Hem te lijden” (Filippenzen 1:29).

De term “genade geschonken” betekent in deze passage “begenadigd.” Niet alleen is onze redding een geschenk maar ons lijden is ook een verschijnsel van Gods genade voor ons. Vaak zien we niet dat het een geschenk is. We willen het alleen maar “retour afzender” sturen zonder het ook maar te openen. Maar de Schrift leert ons dat God ons begenadigt met beproevingen en periodes van lijden voor zijn glorie en voor ons ultieme voordeel. In onze beproevingen gebeurt het dat we worden omgevormd naar voorbeeld van Christus.

God is vastberaden in onze complete omvorming. Zijn doel is niet ons comfort en gemak in dit leven maar onze voorbereiding voor de eeuwigheid. Daarom kon Jakobus schrijven: “Het moet u tot grote blijdschap stemmen, broeders en zusters, als u allerlei beproevingen ondergaat. Want u weet: wanneer uw geloof op de proef wordt gesteld, leidt dat tot standvastigheid. Als die standvastigheid ook daadwerkelijk blijkt, zult u volmaakt en volkomen zijn, zonder enige tekortkoming” (Jakobus 1:2-4).

3. Het geschenk van dagelijkse ergernissen

Een ander geschenk van Gods genade, dat we vaak over het hoofd zien, zijn de dagelijks ergernissen in het leven. Als het licht op rood springt wanneer we er bijna zijn, als de rij bij de kassa van de winkel heel lang is, als iemand ons knipperlicht negeert en de parkeerplek die we wouden nemen, wegkaapt, als de kinderen druk zijn en niet willen slapen, en als we voor de derde keer deze week onze sleutels kwijt zijn, is God bezig om ons te begunstigen met kansen hem te vertrouwen, lief te hebben en hem te gehoorzamen.

Dit specifiek geschenk hebben we vaak niet in de gaten. We zien deze ergernissen als iets om te vermijden. We geven anderen de schuld van zulke frustrerende momenten. We denken dat onze dag beter geweest zou zijn “als [hier invullen] niet gebeurd zou zijn.”

Maar zoals Klaagliederen 3:37-38 ons eraan herinnert, God beslist en heerst over alle dingen inclusief de kleinste details in onze levens.

Wie is het die spreekt en het is er? Zou de Heer het niet zijn die gebiedt? Komt uit de mond van de Allerhoogste niet goed zowel als kwaad?

Geen moment van uw leven wordt verspild; God zet alles in om u om te vormen zelfs de dagelijkse ergernissen in het leven. Elke ergernis is er een in een serie van wereldlijke levensmomenten waarin we de kans krijgen om hem te zoeken, hem te vertrouwen en hem te gehoorzamen – momenten waarin we leren om meer en meer te genieten van en te vertrouwen op zijn genade.

We houden er allemaal van om geschenken te krijgen. Maar we moeten onthouden dat God geen geschenken geeft zoals wij dat doen. Hij geeft ons de geschenken die we het hardst nodig hebben. Hij geeft ons het grootste geschenk: hemzelf. In het licht van deze genade en barmhartigheid dient alles wat hij geeft, ontvangen worden als het geschenk van een Vader die van ons houdt met een perfecte en omvormende liefde.


Noot van de vertaler

1 Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)