Gods glorie en de diepste vreugde van de menselijke ziel zijn één en dezelfde

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Glorie van God
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: God's Glory and the Deepest Joy of Human Souls Are One Thing

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Glorie van God

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Vijftien gevolgen

Jonathan Edwards1 schrijft:

In zijn zoektocht naar zijn glorie zoekt God het goede in zijn schepselen omdat de uiting van zijn glorie … voorop stelt dat … de vreugde van zijn schepselen bestaat. En de verspreiding van zijn overvloed voor hen, doet hij voor zichzelf omdat het goede die hij in hen zoekt, zeer in eenheid en verbinding staat met hemzelf. God is dat goede. Hun voortreffelijkheid en blijdschap is niets anders dan de uiting en uitdrukking van Gods glorie. Door te zoeken naar hun glorie en blijdschap, zoekt God zichzelf, en door zichzelf te zoeken d.w.z. zijn verspreide zelf … zoekt hij hun glorie en blijdschap.

Dus het is gemakkelijk te begrijpen dat God het goede van de schepselen moet zoeken … zelfs diens blijdschap, vanuit het hoogste aanzien van zichzelf; want zijn blijdschap verrijst uit … het hoogste eerbetoon van het schepsel aan God … door Gods glorie te aanschouwen, door het te waarderen en er van te houden, en er vreugde in te vinden.

Gods respect voor het goede in het schepsel en zijn respect voor zichzelf, is geen gespleten respect, maar beide zijn verenigd in één; zoals de blijdschap van het schepsel waarop gericht wordt, is de blijdschap verenigd met hemzelf.

In zijn boek Gods passie voor zijn glorie: Beleving van de visie van Jonathan Edwards2 (met de complete tekst uit “Het einde waarvoor God de wereld schiep”, Wheaton, III.: Crossway Books, 1998), geeft John Piper vijftien gevolgen van de hierboven geciteerde waarheden.

1. Gods passie voor zijn eigen glorie en zijn passie voor mijn vreugde in hem botsen niet met elkaar.

2. Dus, God is net zo toegewijd aan mijn eeuwige en alsmaar toenemende vreugde in hem als hij is aan zijn eigen glorie.

3. De liefde van God voor zondaars is niet omdat hij veel belang in hen stelt, maar bevrijdt en versterkt hen met genade zodat ze er van kunnen genieten veel belang in hem te stellen.

4. Alle oprechte deugden der menselijke wezens moeten erop gericht zijn te zorgen dat mensen zich verheugen in de glorie van God.

5. Er volgt ook uit dat zonde de suïcidale uitwisseling is van de glorie van God voor de gebroken waterbakken van geschapen dingen.

6. De hemel zal een oneindige, alsmaar toenemende ontdekking zijn van meer en meer van Gods glorie met meer en alsmaar meer vreugde in hem.

7. De hel is onbeschrijfelijk echt, opzettelijk, gruwelijk en eeuwig – de beleving waarin God de waarde van zijn glorie rechtvaardigt in heilige woede voor hen die zich niet wilden verblijden in dat wat oneindig glorieus is.

8. Evangelisme is het weergeven van de schoonheid van Christus en zijn reddingswerk met een welgemeende urgentie van de liefde die werkt om mensen te helpen hun voldoening in hem te vinden.

9. Dienovereenkomstig is de Christelijke preek, als onderdeel van de gezamenlijke eredienst van Christus’ kerk, een verhelderende verheffing van de heerlijkheden van God in zijn woord dat ontwikkeld is om Gods mensen weg te lokken van de oppervlakkige pleziertjes der zonde naar het offers vragend pad van volgzame tevredenheid in hem.

10. De essentie van de ware, gezamenlijke eredienst is de collectieve ervaring van innige tevredenheid in de glorie van God, of een prikkeling dat we het niet hebben en er zeer naar verlangen.

11. Wereldmissies zijn een verkondiging van de heerlijkheden van God onder alle nog niet bereikte mensen, met een visie om gelovigen te vergaren, die God vergroten door de blijdschap van radicaal volgzame levens.

12. Bidden is het aanroepen van God voor hulp dus het is duidelijk dat hij enorm rijk aan hulpbronnen is en wij nederig en vreugdevol zijn vol met behoefte aan genade.

13. De taak van Christelijk onderzoek is de bestudering van de werkelijkheid als een manifestatie van Gods glorie, er accuraat over spreken en genieten van de schoonheid van God daarin.

14. De methode om God in de dood te vergroten, is door de dood als aanwinst tegemoet te treden.

15. “Het is de Christelijke plicht, zoals u weet, voor iedereen om zo blij te zijn als men maar kan.” (C.S. Lewis3)


Noot van de vertaler

1 Amerikaanse predikant (1703-1758)

2 Originele titel: God’s Passion for His Glory: Living the Vison of Jonathan Edwards

3 Clive Staples Lewis, Britse auteur (“Kronieken van Narnia”) en predikant (1898 – 1963)