Hoe te reageren op de gruwelijke uitspraken van Jezus

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Moeilijke teksten
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: How to Respond to the Horrifying Sayings of Jesus

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Moeilijke teksten
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Brieven uit Cambridge #1

Een van de dingen die ik doe in deze periode van mijn sabbatical hier in Cambridge, Engeland, is het geheel lezen van de vier evangeliën en alle expliciete en impliciete geboden van Jezus indelen in verschillende categorieën. Ik begin deze poging met Mattheüs 28:18-201. Jezus zegt: “Mij is alle macht gegeven in de hemel en op aarde. Ga dus op weg en . . . [leer alle volken] dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb.” Het is dus belangrijk dat wij in staat zijn dat te doen. We moeten leren en ons houden aan “alles wat hij ons opgedragen heeft” want hij heeft “alle macht” van het universum. Niemand anders heeft het recht, de wijsheid, of de liefde om ons te vertellen hoe we hebben te leven. Alleen Jezus heeft deze macht.

Maar als je de Evangeliën leest, vind je enkele gruwelijke dingen. Als u ze niet gruwelijk vindt, bent u nog niet wakker. Ik denk dat ze opzettelijk zijn om ons wakker te schudden uit onze comfortzone met Christus en zijn boek. Het volgende greep mij omdat het een direct verband heeft met de kwestie van Jezus’ macht. Aan het begin van de gelijkenis van de koning en zijn dienaren in Lucas 19:14 beschrijft Jezus de relatie tussen de landgenoten en de edelman als volgt: ‘Maar zijn landgenoten haatten hem en stuurden afgevaardigden achter hem aan met de boodschap: “We willen niet dat die man koning over ons wordt!”’ Dan, aan het einde van de gelijkenis, zegt Jezus in Lucas 19:27: “En die vijanden van mij die niet wilden dat ik koning over hen werd, breng hen hier en dood ze voor mijn ogen.”

Dat is schokkend. Jezus zegt dat mensen die niet zijn absolute macht over zich willen, zullen worden gedood voor zijn ogen. Wat moeten onze harten en geesten met dit soort praat uit de mond en het hart van onze Heer?

1) Ten eerste zien we wat er werkelijk is: schrikaanjagende taal over de toestand en het lot van bepaalde mensen. Zij zijn vijanden. Zij willen niet Jezus’ macht over hun levens. Zij zullen gedood worden. Jezus wil niet dat dat op een afgeschermde plek gebeurt maar voor zijn ogen.

2) We buigen voor het oordeel van de Heer en erkennen zijn manier om wijs, rechtvaardig en zelfs liefdevol te zijn voor zij die beven om zijn woord en berouw tonen.

3) We huiveren vanwege de vreselijke toekomst die zoveel mensen wacht.

4) We worden aan het denken gezet over wat morele, spirituele en schandelijke opstand tegen Jezus is – anders zou het doden hiervoor een onrechtvaardige overreactie zijn.

5) We voelen ons kwetsbaar als we denken aan de restanten van opstand in onze eigen harten.

6) We vluchten voor de toorn van het Lam (Openbaring 6:16) naar het kruis waar hij heeft gezorgd voor een ontsnapping aan zijn eigen toorn (“Jezus, die ons redt van het komende oordeel,” 1 Thessalonicenzen 1:10).

7) We voelen de verbazingwekkende, nederig makende, ongelooflijke waarheid dat onze ontsnapping aan de marteling die van Christus komt, in de extase waarvan we zullen genieten met Christus, alleen dankzij genade mogelijk is en niet dankzij onze rechtvaardigheid (zoals Jezus zei: “Wanneer jullie alles gedaan hebben wat jullie is opgedragen, zeg dan: “Wij zijn maar eenvoudige knechten, we hebben enkel onze plicht gedaan,”” (Lucas 17:10).

8) We voelen ons als gestoken in het besef dat er veel te vaak zelfingenomen minachting voor opstandige mensen in onze harten opkomt – en we voegen die zonde bij al die andere die ons tot goede kandidaten maken om gedood te worden samen met de opstandigen.

9) We berouwen onze eigen opstand en zijn vele subtiele vormen, en vinden dankzij genade een liefde voor opstandige mensen opkomen in onze harten zodat, anders dan de oudere broer in de gelijkenis van de verloren zoon, het ons echt zou plezieren als een van deze opstandigen tegen de macht van Jezus, gered zou zijn en meedoet aan de viering van de genade – zoals bijvoorbeeld Saddam Hoessein².

10) We zijn geroerd, in al onze onvolkomenheden, als vergeven zondaars, om de levens van opstandigen binnen te treden, hen te waarschuwen voor hun situatie, om hen het werk van Christus aan te raden en om hun spot te verdragen, als we op de een of andere manier er een zouden kunnen redden.

Dat is niet eenvoudig en niet gemakkelijk. En ik beweer niet dat ik dat goed doe. Maar het is hoe ik te werk ga als reactie op gruwelijke dingen die in de Bijbel staan.

Verlangend om gevorm te zijn door de Schrift, niet door de wereld,

Predikant John