O, wees niet slechts schimmen, echo’s en overblijfselen

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Heiligmaking en Groei
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: O Be Not Mere Shadows, Echoes, and Residue

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Heiligmaking en Groei
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Wij zijn God niet. Dus vergleken met de ultieme, absolute Waarheid stellen we niet veel voor. Ons bestaan is tweederangs en afhankelijk van de absolute Realiteit van God. Hij is het enige Gegeven in het universum. Wij zijn afgeleiden. Hij was er altijd en had geen begin. Dus hij is niet gegeven door een ander. Wij waren. Hij simpelweg is. Maar wij worden. “Ik ben die er zijn zal” is zijn naam (Exodus 3:14).1

Desalniettemin, omdat hij ons schiep met het hoogste wezenlijk doel in gedachten – te genieten van de Scheppers glorie en deze te laten zien – kunnen we een zeer aanzienlijk leven hebben dat eeuwig duurt. Daarom werden we geschapen (“Alles is door Hem en voor Hem geschapen,” Colossenzen 1:16). Daarom werd onze seksualiteit vrijgekocht (“Ga ontucht uit de weg! … Weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam,” 1 Korintiërs 6:18-20). Daarom eten en drinken wij (“Dus of u nu eet of drinkt of iets anders doet, doe alles ter ere van God,” 1 Korintiërs 10:31). Daarom bidden wij (“En wat jullie dan in mijn naam vragen, dat zal Ik doen, zodat door de Zoon de grootheid van de Vader zichtbaar wordt,” Johannes 14:13). Daarom verrichten wij allerlei goede daden (“Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, zodat zij jullie goede daden kunnen zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel,” Mattheüs 5:16).

Daarom bestaan wij – om de glorie van God te laten zien. Het menselijk leven draait alleen maar om God. Dat houdt het in om mens te zijn. Het is onze geschapen natuur om veel aandacht te besteden aan God. Het is onze glorie om de glorie van God te vereren. Als we deze reden voor ons bestaan vervullen, hebben we inhoud. Er is belang en zin in ons bestaan. Kennis hebben van, genieten van en (dus) gewag maken van de glorie van God is delen in de glorie van God. Het betekent niet dat we God worden. Maar een deel van zijn grootheid en schoonheid valt ons toe als we dat doel voor ons bestaan realiseren – het doorgeven van zijn excellentie. Dat is onze essentie.

Dit doel voor ons menselijk bestaan niet vervullen, betekent slechts een schim te zijn van het bestaan waarvoor we werden geschapen. Gods woord niet openbaren door vreugde te hebben in hem boven alles, betekent slechts een echo te zijn van de muziek waarvoor we werden geschapen om te maken. Het betekent slechts een restant te zijn van de invloed waarvoor we werden geschapen.

Dat is een grote tragedie. Mensen zijn niet geschapen om niet meer dan schimmen, echo’s en overblijfselen te zijn. Wij zijn geschapen om een goddelijk bestaan te voeren, goddelijke muziek te maken en een goddelijke impact te hebben. Dat is wat het betekent om geschapen te zijn als het evenbeeld van God (Genesis 1:27). Maar als mensen hun Schepper de rug toekeren en meer van andere dingen houden, worden ze als de dingen waar ze van houden – klein, onbeduidend, onbelangrijk, inconsequent, en God-vernederend.

Luister naar hoe de psalmist dat stelt: “Goden van andere volken zijn van zilver en goud, gemaakt door mensenhanden. Ze hebben een mond, maar kunnen niet spreken, ze hebben ogen, maar kunnen niet zien, ze hebben oren, maar kunnen niet horen; er komt geen adem uit hun mond. Zoals zij, zo worden ook hun makers, en ieder die op hen vertrouwt” (Psalmen 135:15-18).

Denk en huiver. Je wordt als de door de mens gemaakte dingen waarop je vertrouwt: kunt niet spreken, niet zien, niet horen. Dat is een schimmig bestaan. Het is een echo en restant van datgene waarvoor je bestaan was bedoeld. Het is een uitdrukkingsloosheid op het toneel van de historie met veel beweging maar zonder betekenis.

O. Bethlehem2, wees geen schimmen, echo’s en restanten. Ontsnap aan de epidemie van de mensgerichte geest van deze tijd. Wees vastberaden om het licht van de Heer te zien en te kennen, er van te genieten en erin te leven. “Nakomelingen van Jakob, kom mee, laten wij leven in het licht van de HEER” (Jesaja 2:5). In zijn licht zul je hem en alle dingen zien zoals ze werkelijk zijn. Je zult ontwaken uit de sluimer van het schimmenlandbestaan. Je zult hunkeren naar inhoud en dat vinden. Je zult goddelijke muziek maken met je leven. De dood zal je naar het paradijs brengen. En wat je achterlaat zal geen restant zijn maar een hommage geschreven in de hemel aan de zegevierende gratie van God.

Ontworstelend aan de schimmen met u,

Predikant John


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)
2 De kerk Bethlehem Baptist Church in Minnesota, Verenigde Staten van Amerika