Praat met mensen in plaats van over hen

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Liefde voor Anderen
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Talking to People Rather Than About Them

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Liefde voor Anderen
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Willemien Janssen

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


Wat ik 6 augustus uit de preek liet

In mijn eerste preek na vijf maanden van afwezigheid, liet ik iets weg. Het stond in mijn aantekeningen maar het leek niet aan te sluiten bij de hoofdboodschap toen ik het tegenkwam. Dus sloeg ik het over. Maar ik wilde het wel graag zeggen. Dus zeg ik het nu.

U herinnert zich dat in Lucas 18:9, Lucas de gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar op de volgende manier introduceert: “En Hij zeide ook tot sommigen, die bij zichzelf vertrouwden, dat zij rechtvaardig waren, en de anderen niets achtten, deze gelijkenis.” Het lijkt op het eerste gezicht misschien een kleinigheid, maar let er op dat er staat dat Jezus deze gelijkenis sprak tót sommigen die op zichzelf vertrouwden. Er staat niet dat Hij deze gelijkenis óver hen sprak. Jezus keek de farizeeën in de ogen en vertelde hen een gelijkenis die impliceerde dat zij zelfingenomen en hoogmoedig waren. Hij praatte niet óver hen, maar tót hen.

Het lijkt misschien een kleinigheid, maar het bevat een enorme les voor de gezondheid van onze kerk. Laten wij ook zo zijn. Laten we niet met anderen praten óver fouten van mensen. Laten we mét hen over hun fouten praten. Het is gemakkelijk- en veel te lekker op de tong van onze met zonde bevlekte ziel – om óver mensen te praten. Maar het is moeilijk – en smaakt vaak bitter- om mét ze te praten. Waneer je over hen praat, kunnen ze je niet corrigeren of de rollen omdraaien en jou het probleem maken. Maar als je met ze praat over een probleem dan kan dat heel pijnlijk zijn. Dus voelt het veiliger om over ze te praten, in plaats van met ze.

Maar Jezus roept ons niet op om veilige keuzes te maken. Hij vraagt om liefdevolle keuzes. Op de korte termijn is liefde vaak pijnlijker voor ons dan veilig het conflict te ontwijken. Maar op de langer termijn veroordeeld ons geweten ons voor het kiezen van de makkelijke weg en doen we anderen weinig goed. Dus laten we meer op Jezus lijken in dit geval en niet praten over mensen maar met ze. Zowel met woorden van bemoediging, omdat we bewijs van genade in hun leven zien, en met woorden van voorzichtigheid, waarschuwing, correctie of zelfs vermaning. Paulus roept ons op om met verschillende woorden te spreken om verschillende behoeften tegemoet te komen: “wijst de ongeregelden terecht, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.”(1 Tess. 5:14)

Ik bedoel niet dat je President Bush niet kunt bekritiseren zonder hem op te bellen. En ik bedoel ook niet dat je mijn preken niet kunt bespreken, zowel positief als negatief, zonder naar me toe te komen. Mensen die in de openbaarheid treden weten wat ze doen en begrijpen dat iedereen een mening zal hebben over wat ze zeggen. Dat mag ook. Wat ik bedoel is dat wanneer je een broeder of zuster kent die in de greep is van een zondige houding of zondig gedrag, neem dan de balk uit je eigen oog, en ga naar hen toe en probeer hen te dienen met een nederig Bijbels advies.

Je kunt bijvoorbeeld een gelijkenis vertellen. Dat deed Jezus in Lucas 18:9-14. En Nathan deed dat ook voor David na zijn zonde met Batseba en tegen Uriah (2 Samuel 12:1-4). Maar je hoeft niet zo creatief te zijn. Dat je geeft om de persoon die je confronteert is veel belangrijker dan creativiteit.

Mijn verlangen voor onze kerk is dat we vrij zijn van roddel. Laten we rechtstreeks en eerlijk en moedig en nederig zijn. Jezus was soms verbazingwekkend direct. Liefde klinkt soms zo. Hij had makkelijk beschuldigd kunnen worden van ongevoeligheid of liefdeloosheid. Maar we weten dat Hij de meest liefdevolle persoon was die ooit geleefd heeft. Dus laten we Hem in deze dingen volgen. Hij stierf voor ons zodat de balken en splinters in onze ogen vergeven konden worden. Dat moet ons zowel moed geven als liefdevolle zorg in de omgang met anderen. Zeker wanneer we realiseren dat de fouten van onze broeders en zusters ook door Jezus vergeven zijn.
Wat een ongelofelijk startpunt hebben we voor relaties. Een vergeven, gerechtvaardigde, Geestvervulde gemeenschap van mensen die in liefde en genade willen groeien. Bedankt dat u met liefde Jezus wilt vertrouwen en volgen in het praten met elkaar, in plaats van over elkaar.

Blij om terug te zijn,

Pastor John