Sterk zijn in de Heer

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Spirituele Oorlogvoering
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: How to Be Strong in the Lord

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Spirituele Oorlogvoering
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Marijke van Veelen

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


1. "Put kracht uit de vreugde die de Heer u geeft." (Nehemia 8:10).

Is het niet geweldig dat wij bij een God horen die kracht geeft door vreugde? Satan is een erg sombere god. Maar Jezus zei: "Dans op die dag van blijdschap, want groot is uw beloning in de hemel." (Lukas 6:23). Satan kan de liederen van de heiligen niet weerstaan. (Omdat hij dat weet, probeert hij zelf ook iets "muzikaals" neer te zetten, maar in plaats van de liederen van blije mensen hoort hij alleen het zuchten, kreunen en schreeuwen van mensen zonder vrede.) Ik heb gezien hoe Satan door de liederen van hoopvolle mensen uitgedreven werd. Ik weet dat ik in mijn eigen leven steeds opnieuw en opnieuw de vreugde van de Heer moet opzoeken om het vol te houden. Vreugde is een geweldige kracht.

2. "In de hoop te mogen delen in zijn luister prijzen we ons gelukkig." (Romeinen 5:2).

In wat we nu hebben, kunnen we ook al vreugde vinden—vergeving van zonden, een relatie met God, een leven met een doel, aanbidding, relaties, zonsopgang, zonsondergang, waardevolle vrienden en familie. Maar het is een simpel en pijnlijk feit dat "onze uiterlijke gestalte vergaat" (2 Korintiërs 4:1); en dat we "van alle kanten belaagd worden... we twijfelen... we worden vervolgd... we worden neergeslagen" (2 Korintiërs 4:8-9); en wij, die de Geest ontvangen hebben "zuchten diep, zolang we uitzien naar het moment waarop God ons voorgoed tot zijn kinderen maakt en ons hele bestaan bevrijdt." (Romeinen 8:23). Als we een constante vreugde willen hebben, zullen we dat "in de hoop" moeten zoeken. "In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden"—en met vreugde (Romeinen 8:24f). Dus: "Wees verheugd door de hoop die u hebt!" (Romeinen 12:12).

3. "Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij...De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht." (Openbaring 21:4,23).

Dat is onze hoop. Ooit zal Gods luister in een nieuwe schepping zichtbaar worden en zal het alle kwaad, alle pijn, alle ellende, alle angst en alle schuld wegdoen. Alle gehoorzaamheid en trouw zal worden gerechtvaardigd en beloond. Allen die zichzelf verloochenen en om hun geloof moeten lijden, zullen een honderdvoudige vergoeding krijgen. "Zal hij, die zijn eigen Zoon niet heeft gespaard, maar hem omwille van ons allen heeft prijsgegeven, ons met hem niet alles schenken?" (Romeinen 8:32). God geeft zijn kinderen alles wat hij heeft. Daar mogen zij eeuwig van genieten.

4. "Ik dank God onophoudelijk voor u en ik noem u in mijn gebeden. Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de vader van alle luister, u een geest van inzicht schenken in wat geopenbaard is, opdat u hem zult kennen. Moge uw hart verlicht worden, zodat u zult zien waarop u hopen mag nu hij u geroepen heeft, hoe rijk de luister is die de heiligen zullen ontvangen." (Efeziërs 1:16-18).

Dit is onze uitdaging: we moeten de luister van onze hoop leren kennen. We moeten leren om het te zien met de ogen van ons hart en er niet alleen maar over nadenken. Dat is een grote geestelijke strijd. Die kunnen we alleen maar aangaan door de televisie uit te doen en op onze knieën in het Woord te gaan lezen. Ik hoop echt dat we niet "ziende blind" en "horende doof" zijn. Laten we met ons hele hart bidden dat de God die zei "Uit de duisternis zal licht schijnen" in ons hart het licht doet schijnen "om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus." (2 Korintiërs 4:6).

Samenvatting

Bidden dat we zullen zien > de luister van God ontdekken > hoop in die luister vinden > sterk in vreugde zijn.

Zich samen met u uitstrekkend naar God,

Pastor John.