Verheugt u met beving

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vreugde
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Rejoice with Trembling

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vreugde
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Marijke van Veelen

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


Een meditatie op Psalm 2:11-12

Dient de Here met vreze en verheugt u met beving.

Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat,

want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen!

"Dient de Here met vreze...

Dit bevel sluit Psalm 100:2 niet uit: "Dient de Here met vreugde." Het dienen van de Here met vreze en het dienen van de Here met vreugde zijn niet tegenovergesteld aan elkaar. De volgende zin maakt dat duidelijk ("verheugt u met beving"). Er is echte vrees en echte vreugde. Er is echte vrees omdat er ook echt gevaar bestaat. Onze God is een verterend vuur (Heb. 12:29). Ja, de uitverkorenen zijn veilig in Christus. Maar onderzoek jezelf. Paulus zegt: "of u vast op God vertrouwt, stel uzelf op de proef. U weet toch van uzelf dat Jezus Christus in u is? Als dat niet zo is, dan hebt u de proef niet doorstaan." (2 Kor.13:5). "Laat daarom iedereen die denkt dat hij stevig overeind staat oppassen dat hij niet valt." (1 Kor.10:12). Vertrouwen op God betekent niet dat je geen zorgen meer hebt. Wij zijn veilig omdat God ons beschermt. De beslissingen die wij ooit namen hebben daar niets mee te maken. "Hem nu, die u voor struikelen kan behoeden en onberispelijk doen staan voor zijn heerlijkheid in grote vreugde" (Judas 1:24). Hij beschermt ons bijvoorbeeld door ons ervan te verzekeren dat wij dagelijks in Christus moeten rusten en niet op onszelf moeten vertrouwen.

...en verheugt u met beving.

Door vrees raken we onze vreugde niet kwijt. Dat heeft twee redenen: De eerste is dat het ons naar Christus drijft, waar het veilig is. De tweede is dat Christus, zelfs als we daar zijn, ons bevrijdt van de vrees die hoop verwoest. In plaats daarvan geeft Hij ons een gevoel dat we voor altijd willen voelen. Die grootsheid geeft ons een gevoel van ontzag, verwondering of beving, en dat willen we voelen, zolang het we er zeker van zijn dat het ons niet vernietigt. De beving sluit vreugde niet uit; het is een deel van vreugde. Mensen gaan naar enge films, omdat ze weten dat het monster niet uit het witte doek zal springen. Zolang het maar veilig is, willen ze wel bang zijn. Op de een of andere manier geeft dat een goed gevoel. Dit menselijke gegeven is een teken dat de mens voor God geschapen is. Het geeft een diepe voldoening om "bang" te zijn als niemand ons echt iets aan kan doen. Het is het beste als het beven veroorzaakt wordt door de grootsheid van heiligheid.

Kust de zoon, opdat hij niet toorne en gij onderweg niet te gronde gaat...

God is jaloers voor zijn Zoon. "Want gij zult u niet nederbuigen voor een andere god, immers de HERE, wiens naam Naijverige is, is een naijverig God." (Exodus 34:14). Hij wordt woedend als iemand anders de liefde krijgt die voor hem is bedoeld. Er is natuurlijk de Judaskus, maar dat bedoelt hij hier niet. De kus die hier bedoeld wordt, is een kus van aanbidding en onderworpenheid- misschien kussen wij zijn voeten als we voor hem buigen. Je kunt God niet in de maling nemen. Als we meer van iemand anders houden dan van hem, zullen we omkomen. Hij is onze grootste rijkdom of onze vijand. De veiligste plek in het universum is aan de voeten van onze God en Redder, Jezus Christus. Als wij hem verlaten om een andere rijkdom te zoeken, dan zal zijn toorn tegen ons zijn.

…want zeer licht ontbrandt zijn toorn.

Het woord 'licht' is hier niet het beste woord. Het woord kan ook 'plotseling' betekenen. In de Bijbel wordt God herhaaldelijk getypeerd als "barmhartig en genadig, lankmoedig, groot van goedertierenheid en trouw" (Exodus 34:6). Hij is "lankmoedig", wat juist betekent dat hij niet snel kwaad wordt. Daarom denk ik dat Psalm 2:12 betekent: "Zijn toorn kan plotseling uitbreken." Met andere woorden: denk niet te lichtvaardig over zijn geduld, want het kan opraken en dan krijg je al zijn toorn over je heen. Als je zijn schepping blijft kussen en niet zijn Zoon, dan zul je plotseling gebeten kunnen worden door een slang. Ga er niet vanuit dat God altijd wel geduldig zal zijn.

Welzalig allen die bij Hem schuilen.

De enige plek waar je veilig bent voor Gods toorn, is bij God. Buiten Gods zorgzaamheid is het gevaarlijk. Hij is zelf de enige schuilplaats voor zijn eigen toorn. Ben je bang voor God? Het heeft geen zin om weg te rennen en je te verbergen, want er is geen plaats om je voor hem te verbergen. Buiten Gods zorgzaamheid is alleen maar toorn. Maar je kunt ontsnappen aan Gods toorn door bij God te blijven. De veiligste plaats om voor zijn toorn te schuilen—de enige veilige plaats—is God zelf. Kom naar God toe. Schuil bij God. Verberg je in de schaduw van zijn vleugels. Vanuit die plek leven en dienen wij met vreugdevolle beving. Het is verschrikkelijk en geweldig tegelijk. Het lijkt op het oog van een orkaan—rondom ellende, maar in het oog is het prachtig en volkomen kalm. Hier is diepe vriendschap. Hier is een rustige, liefdevolle eenheid. Hier kunnen we met hem praten als met een vriend. Hier voorziet hij in onze behoeften. Ik nodig u uit.

Samen met u veilig in Christus,

Pastor John