Verwaarloos de dood niet

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door Phillip Holmes
Auteur Index
More Over Dood en Sterven
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Don’t Waste Death

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door Phillip Holmes Over Dood en Sterven

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Even vreesde ik het onvermijdbare – dat moment waarop een familielid belt met slecht nieuws. Het gebeurde laatst zaterdag. Ik miste de eerste oproep van m’n moeder maar toen ze kort daarop weer belde, vreesde ik dat er iets mis was. “Wat is er aan de hand?”

Eerlijk gezegd verwachtte ik dat dit telefoontje over een van de oudere familieleden zou gaan. Maar deze verraste mij totaal. Het ging om mijn 28-jarige neef. Hij werd gedood bij een auto-ongeluk. Afgelopen zaterdag hebben we DeAndre begraven – een vader, broer, oom en neef. Hij zal zeer gemist worden.

Dood doet pijn. Hoewel we weten dat, mocht Christus nog niet terugkomen, we op een dag zullen sterven, toch proberen we te vermijden eraan te denken. Dat is vooral waar voor tieners en jongvolwassenen. We voelen ons onoverwinnelijk en nemen het leven als iets vanzelfsprekends. Daarom moeten we oppassen dat we niet te snel voorbijgaan aan dramatische dodelijke gebeurtenissen. We moeten de dood verwerken en ons beraden op de eeuwigheid.

De dood van mijn neef herinnerde me aan de harde waarheid: de dood moet je niet verwaarlozen.

De dood is een wrede leermeester

Wanneer de dood aanklopt, zijn we geneigd pijn te onderdrukken. We verdoven de pijn met drugs, seks, entertainment en alcohol. Maar als de mist optrekt en de drukte verdwijnt, blijft het feit dat we iemand hebben verloren om wie we duidelijk veel geven, en we kunnen niet ontkomen aan die ontnuchterende werkelijkheid.

We kunnen de gevolgen van de dood voor ons eigen leven niet negeren. Dood mag dan een wrede leermeester zijn maar is desondanks een leermeester. Satan heeft liever dat we niet nadenken over de dood. Als onze gedachten over eeuwige dingen gaan, is het minder waarschijnlijk dat we het tijdelijke verwaarlozen. Wanneer we stilstaan om na te denken over wat de dood van een ander voor ons betekent, worden we geconfronteerd met vragen als: “Hoe lang zal ik leven?” “Wat gebeurt er nadat we zijn gestorven?” “Bestaat er een hemel, en zo ja, ga ik daarheen?” “Bestaat God echt? En zo ja, is hij tevreden met mij?”

We vermijden zulke vragen door verhalen te verzinnen over wat we zouden willen dat waar is. We vertrouwen wat we gehoord hebben van een ouder of predikant uit onze jeugd, of wat volgens het gevoel in onze harten waar zou moeten zijn. “Ik ben een goed mens.” “Ik liep door het gangpad en bad een gebed.” “Ik ga naar de kerk wanneer ik kan.” Deze gedachten geven een valse zekerheid. Alleen in de Schrift kunnen we echte zekerheid over onze eeuwige bestemming vinden. Als we nadenken over de dood buiten de Schrift om, houd je clichés, anekdotes en valse hoop over.

Antwoorden op vragen van de dood

Wanneer we stilstaan bij de dood, moeten we ons richten tot de Schriften voor antwoorden op vragen die de dood naar voren brengt. De Bijbel leert ons:

Miljoenen mensen baseren hun eeuwige bestemming op valse hoop. We gokken met onze zielen ook al biedt Christus ons zekerheid. De Schriften schilderen een levendig beeld over hoe we gered worden. We worden niet gered omdat we goede mensen zijn. We worden gered door de genade (Gods onverdiende gunst), door het geloof (ons vertrouwen en hoop) in Christus, wat een geschenk van God is (Efeziërs 2:8). We kunnen niets doen om dit geschenk te verdienen en daarom kunnen we er niet prat op gaan goede mensen te zijn.

Charles Spurgeon2 waarschuwde: “Elk geloof in Christus dat niet uw leven verandert, is het geloof van duivels en zal u brengen waar duivels zijn maar zal u nooit naar de hemel brengen.” Het doet ons geen eeuwig goed als we onze eeuwige zekerheid baseren op iets wat echte bekering ontbeert. Het is een kostbare vergissing waar we eeuwig voor zullen betalen.

Jezus die voor ons de dood overwon

Het christenleven zit vol berouw wegens zonde en vol exclusief vertrouwen op het evangelie van Christus versus geld, seks, macht en andere aardse gemakken. Christus betaalde de ultieme prijs aan het kruis door te betalen voor al het kwaad dat christenen ooit zullen denken, voelen en doen. Christus werd gestraft voor ons kwaad en wij werden beloond voor zijn perfect leven. Als we de eeuwige dood willen ontkomen, moeten we ware discipelen van Jezus worden.

Wanneer de dood aanklopt, verwaarloos haar niet. Denk diep na over haar gevolgen en sta uw hart toe om te verlangen naar de tijd wanneer en de plaats waar al het foute goed zal worden gemaakt. De ware christen verlangt ernaar om bij Jezus te zijn. Christus heeft de dood overwonnen en hij is in staat om ons te troosten bij pijn. Schreeuw om Jezus – die voor ons de dood overwon.

Als de dood toeslaat, verwaarloos haar niet. U zult alleen ware rust vinden wanneer u op Jezus vertrouwt.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)
2 Britse evangelische predikant (1834 – 1892)