Waarom en hoe we leven in de zin van de Geest

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Heiligmaking en Groei
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: Why and How We Walk According to the Spirit

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Heiligmaking en Groei
Een deel van de Romans: The Greatest Letter Ever Written-serie

Vertaling door Bert Dijkhoff

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).Romeinen 8:5-91

Wie beheerst wordt door het aardse, streeft aardse zaken na, maar wie beheerst wordt door de Geest, streeft na wat de Geest wil. 6 Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede. 7 Het aardse streven staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. 8 Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen. 9 U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe.

Wij moeten iets heel helder stellen aan het begin van deze morgen. Het christelijk leven is in de kern een bovennatuurlijk leven. Met bovennatuurlijk bedoel ik dat de krachten die werken in het christelijk leven boven die van de natuur staan. Ik heb daarbij geen vage machten in gedachten zoals buitenzintuigelijke waarnemingen, contactleggingen met het hiernamaals, kristallen, varianten van tovenarij of hekserij, lichaamsuittredingen of reïncarnatie – die allemaal een gruwel zijn voor God (zie bijvoorbeeld Deuteronomium 18:9-10, Jesaja 8:19) want ze kleineren de complete voorziening van God en zijn Zoon Jezus Christus als Gods route voor communicatie en transformatie. Wat ik daarentegen wel in gedachten heb is specifiek het werk van de Heilige Geest in onze geloofslevens die hun basis hebben in Christus’ historische dood en wederopstanding. Dat werk is niet vaag en algemeen. Het is duidelijk, specifiek en geworteld in het concreet, historisch leven en de dood van Jezus Christus die uit de dood is herrezen en die de Heilige Geest geeft aan hen die in hem vertrouwen.

Maar vergis u niet, een christenleven voeren is niet een soort zelfhulpcursus van Dale Carnegie over hoe vrienden te winnen en mensen te beïnvloeden. Het is niet een soort Moral Re-Armament (MRA)-beweging. Een aftakking van deze beweging uit de jaren 20 van de 20e eeuw zegt vandaag:

MRA is geen sekte. Het is een beweging waarin ieder van ons een basis heeft in de eigen religieuze traditie … Deze ideeën maken het mogelijk dat zij die afkomstig zijn van verschillende geloven, met elkaar samenwerken zonder afbreuk te doen aan hun geloofsovertuigingen. Want het concept van goddelijke begeleiding en morele normen – uitgedrukt in verschillende termen – zijn gemeenschappelijk bij alle grote religies van de wereld. (12-1-01; 7-11-03, uk.initiativesofchange.org/)

Ik citeer dit om goed duidelijk te maken dat het christelijk leven zoiets niet is. Het “concept van goddelijke begeleiding” is niet gebruikelijk bij de andere religies. Wij moeten een totaal ander streven krijgen. En streven is een zeer belangrijk woord in deze tekst. We moeten het streven van de Geest van God krijgen. Dat is wat ons christenen uitmaakt.

Laten we hier beginnen met wat een Christen is, dan een overzicht krijgen van het betoog van deze tekst en daarna inzoomen op wat het vervullen van de wet van God betekent.

Wat houdt het in om een christen te zijn?

Begin met mij bij vers 9: “U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u. Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe.” Daar heb je een van de duidelijkste verklaringen in het Nieuwe Testament wat een Christen is: “Iemand die de Geest van Christus niet heeft, behoort Christus ook niet toe.” Wij behoren niet toe aan Christus als we de Geest van Christus niet hebben. Wij zijn geen Christenen als we de Geest van Christus niet hebben. En in de vorige zin wordt de Geest van Christus, de Geest van God genoemd. “U daarentegen wordt beheerst door de Geest, want de Geest van God woont in u.” Dus de Geest van God en de Geest van Christus zijn dezelfde Geest. Wanneer u deze Geest “heeft” of als hij in u “woont” behoort u tot Christus en bent u in het rijk, de heerschappij of het domein van Gods geest. U wordt niet beheerst door het vlees – dat wil zeggen door het puur menselijk of natuurlijk domein. Dat bedoel ik met te zeggen dat een christen zijn en het christenleven leven bovennatuurlijk is. Gods Geest, de Geest van Christus, woont in ons en zorgt voor veranderingen die zonder hem nooit tot stand zouden (kunnen) komen, zodat Jezus Christus vereerd is met wat wij doen.

Een overzicht van Paulus’ betoog

Laten we nu een overzicht maken van het betoog – de reeks aan gedachten – in verzen 4-8. Ik zie vijf stappen binnen het betoog. Laten we het vanaf het begin lezen, zoals Paulus het opschreef. En laten we het daarna achterstevoren lezen om zeker te zijn dat we het begrijpen.

Eerst, in vers 4 is Paulus’ doel dat “alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht.” We zullen in Romeinen 13:8 zien dat liefde de wet tot vervulling brengt.

Ten tweede, aan het einde van vers 4 zegt hij dat de manier waarop de wet in ons vervult wordt, bestaat uit niet leven volgens aardse maatstaven maar volgens die van de Geest. “Opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht. Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest.”

Ten derde, hij legt in vers 5 uit dat het leven volgens de Geest is vanwege een zeker spiritueel streven dat hierachter zit. Het streven achter het leven volgens de Geest is een streven naar de waarheid en de waarde van wat van de Geest komt: “Wie beheerst wordt door [en leeft volgens] het aardse, streeft aardse zaken na [heeft de mentaliteit om van aardse zaken te houden], maar wie beheerst wordt door [en leeft volgens] de Geest, streeft na [heeft de mentaliteit om te koesteren] wat de Geest wil.” Dus ons leven (v. 4) hangt af van ons streven naar of onze mentaliteit ten aanzien van (v. 5) wat de Geest wil.

Ten vierde, de reden waarom de mentaliteit van de Geest zorgt voor een leven overeenkomstig de wet en de reden dat de aardse mentaliteit dat niet doet, is dat de aardse mentaliteit dood is maar de mentaliteit van de Geest bestaat uit leven en vrede. Vers 6: “Het aardse streven leidt tot de dood, maar het streven waartoe de Geest aanzet leidt tot leven en vrede.” Breng uit vers 2 nog eens in herinnering: “De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u immers bevrijd van de wet van de zonde en de dood.” De Geest is effectief in het vormen van ons streven en het vormen van ons leven want hij leeft. Hij geeft spiritueel leven mee. Hij spreekt niet alleen wetten en regels uit en vertelt ons die op te volgen. Hij brengt de wet, legt deze in onze harten vast, en zorgt voor het leven dat van de wet houdt, blij is met God en Jezus koestert. Dus ik zou het betoog tot zover als volgt willen samenvatten: de mentaliteit van de Geest zorgt voor een spiritueel leven dat de wet vervult want deze spirituele natuur is de vrucht en vorm van het leven van Gods Geest in ons.

Ten slotte, stap vijf van het betoog, de verzen 7 en 8, laat zien waarom we zo dringend de mentaliteit van de Geest en het leven van de Geest nodig hebben. En waarom er dood is zonder die. Zonder de Geest, het leven van de Geest en de mentaliteit van de Geest zijn we dood want we zijn vijandig jegens God en kunnen ons niet onderwerpen aan zijn wet. Vers 7: “Het aardse streven [de aardse mentaliteit] staat vijandig tegenover God, want het onderwerpt zich niet aan zijn wet en is daar ook niet toe in staat. (8) Wie beheerst wordt door het aardse, kan God niet behagen.” Met andere woorden, de dood komt voort uit de zonde – opstand tegen God. De basis is een onafhankelijke geest die zich weinig van God aantrekt en andere dingen stelt boven God. Het is een suïcidale liefdesrelatie met onafhankelijkheid en zelfbestemming.

Dat moet overwonnen worden als we de eisen van de wet na willen komen. Ziet u hoe de tekst eindigt met onze gebondenheid aan vijandigheid en ongehoorzaamheid? We kunnen ons niet onderwerpen aan de wet. Maar alles in het betoog gaat richting de overwinning op die toestand, het punt in vers 4: “Opdat alles wat de wet eist in ons tot vervulling wordt gebracht.” Daar gaat deze tekst over: de beweging van slavernij naar ongehoorzaamheid en vijandigheid naar de vrijheid van het leven en gehoorzaamheid.

Om er nu zeker van te zijn dat we dit betoog begrijpen, laten we er in omgekeerde richting doorheen gaan.

5) Stap vijf (verzen 7-8): Vijandigheid jegens God

De mentaliteit van het aardse – zoals wij van nature zijn, puur als mens, los van enige bovennatuurlijke hulp van de Geest van God – is vijandigheid jegens God. Het onderwerpt zich niet aan God noch behaagt het God, en kan dat ook niet.

4) Stap vier (vers 6): Leven van de Geest

Dus het streven van het aardse brengt de dood. Vijandigheid jegens God is de ergste vorm van zelfmoord. Alleen de Geest brengt leven (vers 2). En de mentaliteit van de Geest is de vrucht en de vorm van dat leven. Het leven van de Geest zorgt voor de mentaliteit van de Geest en vormt de mentaliteit van de Geest. We moeten de Geest hebben om onze suïcidale verslaving aan opstand tegen God te overwinnen.

3) Stap drie (vers 5): Spirituele mentaliteit

Dus, omdat de mentaliteit van de Geest de vrucht en vorm is van het leven van de Geest, bestaat het levenspad dat God voor ons heeft ontwikkeld uit het bezit van een spirituele mentaliteit, en niet van een aardse. Van vijandigheid naar leven naar een spirituele mentaliteit.

2) Stap twee (vers 4b): Nieuw leven naar wat de Geest wil

Dus als we deze spirituele mentaliteit hebben, gaan we op die manier door het leven – we leven op die manier. “Wij leven immers niet volgens aardse maatstaven, maar volgens die van de Geest.” Onze geestelijke mentaliteit bepaalt onze levenswijze. De kracht van de Heilige Geest om leven te geven en om te veranderen wat we waarderen, koesteren en wensen, verandert de manier waarop we leven. Van vijandigheid naar leven naar een spirituele mentaliteit naar een nieuw leven naar wat de Geest wil.

1) Stap één (vers 4a): Vervulling van de Wet

Dus door zo te leven, vervullen we de eisen van de wet. We streven geen aardse zaken na maar wat de geest wil. Van vijandigheid naar leven naar een spirituele mentaliteit naar een nieuw leven naar wat de Geest wil ter vervulling van de wet. Oh, hoe cruciaal is het bovennatuurlijk leven en werk van de Geest van Christus om ons te bewegen van het onvermogen tot onderwerping aan Gods wet naar de vervulling van Gods wet! Heb deze Geest lief! Zoek de volmaaktheid van deze Geest!

De vraag voor volgende week

Volgende week zullen we ons bezig houden met de vraag: Hoe kan onze imperfecte gehoorzaamheid en onze imperfecte liefde een vervulling van de eisen van de wet worden genoemd? Ik geloof dat Romeinen 8 leert dat de wet in ons vervult is en niet alleen maar voor ons. Hoe kan dat zijn? Sinds wanneer staat er in de wet dat matig voldoende is? Nooit. Daarover gaat het volgende week.

Laat me hiermee afsluiten. Ik hoop dat één ding weerklank vindt: Om van je gebondenheid aan je ego naar de liefdevolle vervulling van de wet te gaan, vergt het een machtig, bovennatuurlijk werk van God door de Geest. We hebben een mentaliteit nodig waarin we van Christus houden en van wat van de Geest komt. We moeten de smaak voor de lekkernijen van de wereld verliezen. Waar komt dat vandaan? Het komt van de Geest. En deze prachtige afhankelijkheid van de Geest kan verkregen worden door uitsluitend het geloof los van daden die op de wet gebaseerd zijn.


Noot van de vertaler

1Bijbelteksten zijn geciteerd uit de Nieuwe Bijbelvertaling van 2021 (NBV21)