Wat gaat het u aan? Volgt u Mij!

Uit Bijbelse Boeken en Preken

Ga naar:navigatie, zoeken

Verwante bronnen
More Door John Piper
Auteur Index
More Over Vertroosting
Onderwerp Index
Over deze vertaling
English: What Is That to You? You Follow Me!

© Desiring God

Share this
Onze Missie
Deze vertaling is van het Evangelie Vertalingen, een online dienst, de evangelie gecentreerde boeken en artikelen vrij verkrijgbaar in elke natie en taal.

Hier meer (English).
Hoe u kunt helpen
Als u goed Engels spreken, kunt u met ons vrijwillig als vertaler.

Hier meer (English).

Door John Piper Over Vertroosting
Een deel van de Taste & See-serie

Vertaling door Willemien Janssen

Review U kunt ons helpen door de herziening van deze vertaling voor de nauwkeurigheid. Hier meer (English).


Bevrijd van Vergelijken door Directe Woorden
Johannes 21:18-22

Na zijn opstanding uit de dood vraagt Jezus drie keer aan Petrus of hij van Hem houdt. Hij antwoord drie keer ja. Dan vertelt Jezus aan Petrus hoe hij zal sterven – blijkbaar door kruisiging. Petrus vraagt zich af hoe het met Johannes zal gaan. Dus vraag hij Jezus: “wat zal er met hem gebeuren?” Jezus gaat er niet op de vraag in en zegt, “Wat gaat u het aan? Volgt u mij!” Hier is het hele gesprek:

Voorwaar, voorwaar, zeg Ik u: Toen u jonger was, omgordde u uzelf en wandelde u waar u wilde; maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken, en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei Hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat Hij dit gezegd had, zei Hij tegen hem: Volg Mij! En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus liefhad, die ook tijdens het avondmaal tegen Zijn borst was gaan liggen, en gezegd had: Heere, wie is het die U verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als Ik wil dat hij blijft totdat Ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u Mij!

De directe woorden van Jezus – “dat gaat je niks aan, volg mij” – klinken zoet in mijn oren. Ze bevrijden van de deprimerende slavernij van de fatale vergelijking. Soms lees ik de advertenties in de Christianity Today (alle tienduizend), en dan word ik ontmoedigd. Niet zo erg als vijfentwintig jaar geleden. Maar ik vind deze berg aan gemeenteopbouw suggesties nog steeds benauwend.

Boek na boek, conferentie na conferentie, DVD na DVD – allemaal vertellen ze me hoe ik een succesvoller gemeente krijg. En allemaal zenden ze stiekem de boodschap uit dat ik het niet goed genoeg doe. Het zingen kan beter. De prediking kan beter. Evangelisatie kan beter. Pastorale zorg kan beter. En hier is wat werkt. Koop dit. Ga hierheen. Ga daarheen. Doe het op deze manier. En wat nog erger is – sommige van deze boeken en conferenties zijn van mij!

Ik was dus verfrist door Jezus directe woorden voor mij (en jou): “Wat gaat jou dat aan? Volg jij mij!” Petrus had net moeilijke woorden gehoord. Je zult sterven – op een pijnlijke manier. Zijn eerste gedachten waren vergelijking. En Johannes dan? Als ik moet lijden, moet hij dan ook lijden? Als mijn bediening op die manier eindigt, eindigt zijn bediening dan ook zo? Als ik niet een lang leven en een vruchtbare bediening krijg, krijgt hij dat dan ook niet?

Zo zitten wij zondaren in elkaar. Vergelijk. Vergelijk. Vergelijk. We móeten weten hoe we het doen in vergelijking tot anderen. En we worden even gelukkig wanneer we iemand kunnen vinden die het minder goed doet dan wij. Auw. Tot op de dag van vandaag kan ik me een klein briefje herinneren die ik kreeg in mijn laatste jaar op Wheaton [universiteit]: “Lief te hebben is stoppen met vergelijken.” Wat gaat jou dat aan, Piper. Volg mij!

Die woorden heb ik met grote vreugde tot me genomen. Jezus zal me niet beoordelen op basis van mijn superioriteit of inferioriteit ten opzichte van een ander. Geen predikant. Geen kerk. Geen bediening. Die zijn de standaard niet. Jezus heeft een werk voor mij te doen (en een andere voor u). Wat Hij mij geeft te doen is niet hetzelfde als Hij een ander geeft te doen, en Hij geeft de genade om het te doen. Vertrouw ik Hem voor die genade en doe ik wat Hij mij geeft te doen? Dat is de vraag. O de bevrijding die komt wanneer Jezus harde woorden spreekt! Ik hoop dat u bemoediging en vrijheid vind wanneer u Jezus hoort zeggen tegen al uw gespannen vergelijkingen: “Wat gaat het u aan? Volgt u mij!”

Lerend in vrijheid te wandelen met u,
Pastor John